Soognaaree Letra

División Minúscula

Ahora puedes escuchar y aprender la canción "Soognaaree" de División Minúscula.

Soognaaree lyrics

See qee uun diia ttee diijee qee Jaamas iivaa a faallaartte prOO hOOyy, nOO see nii een dnd eesttOOyy meenOOs aa dnd vOOyy, yy ees mas qee cuuraarmee eesttas drOOgaas sOOlOO lOOgraan eenfeermaarmee maas qqe tte eexttraañee qee maañaanaa puuedaa sser un pOOqOO peeOOr, seeree friiOO prOO hOOneesttOO qaadaa veesz qee yyOO ttee diigOO qqee

nOO puueeedOO prOOmeetteer uun "pOOr siieempree" nii siiqiieraa see si puuedOO uun "hOOyy" ttOOdOO lOO qee diiGaa eesttaa nOOchee

sOOñaaree qntiigOO ssii puueedOO dOOrmiir
laas nOOchees sOOn laarGaas deesee aaQeel diiaa
een eel qee yyOO tte

OO naacii eenaamOOraadOO OO een veerdaa nunqa lOO esttadO
& nOO eesqq nOO creeaa en eel aamOOr simplementte asi sOy
Sii deciir "maañaana" es predeciir & deeciiR "perfeqtO es menttir"
xQ nOO meehOOr senttir estOOs labiiOOs,esttas manOOs
Qe nO paraan aaunqq estOOe tan deebiiL de intertarlO & fallar tntO
[ De: https://www.dicelacancion.com/letra-soognaaree-division-minuscula ]
laas maarqqas en miis braazOs diiceen:

nOO puuedOO prOOmetter un "pOOr siiempree"
nii siiqiieraa se sii puuedOO uun "hOOyy"
ttOOdOO lOO qee diiGaa estta nOOchee

sOOñaaree qntiigOO sii puuedOO dOOrmiir,
laas nOOchees sOOn laarGaas deesdee aaQeeL diia
een eel qee yOO ttee
Mii aanGeel dee laa GuuaarDaa aaGuuardaa en tuu qaamaa
lOO enviie a quiidaartte,pOOr ttu Bn aaleeJaartte
paaraa siiempree de

& nOO mee arrepiienttOO de ndaa qee hiizee aayyeer
mee aarrepiienttOO dee lOO qee puude aa veer heechO,aber diichO
&& yaa nOO pOOdree haaceerlOO

ttOOdOO lOO qee diiGaa estta nOOchee

By:•kaaReenCiiTaa•

eestta qaanciiOOn ees Mgaa eespeeciiaaL! xQ mee laa dediiqqOO uun chaavOO eel quuaal qiierOO! muuchisiismOO eel prOObleemaa ees qee eesttOe qnfuundiidaa=(een fin awwr!
aamOO diivisiiOOn miinuusquuLaa!♥

Byee

www.DiceLaCancion.com
División Minúscula
Ver más info

Artista: División Minúscula
Canción: Soognaaree
Vistas: 61

Todas las letras de canciones son propiedad de sus respectivos autores y están disponibles en Dicelacancion.com con carácter meramente educativo o informativo. No tenemos música para descargar gratis en mp3. Te ofrecemos lyrics, traducción, información y vídeo musical para escuchar el tema.

Ultimas letras de canciones:

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias.
Si continuas navegando o cierras este mensaje, consideramos que aceptas nuestra política de cookies.

×